Onze diensten

Aldus genieten onze cliënten van een complete financiële dienstverlening

Een ruime en gepersonaliseerde dienstverlening van vermogensbeheer en van Estate planning

die de planning en de structurering van het vermogen omvat, het beheer van portefeuilles van financiële instrumenten in het kader van beheersmandaten en het beleggingsadvies, alsook de daarmee gepaard gaande uitvoeringsdiensten.

Een service van financiële know-how en corporate finance

op maat die hen de kans biedt hun verrichtingen optimaal te structureren inzake investering, desinvestering en financiering, door in een totale dienstverlening financiële, fiscale en juridische dimensies te integreren en een erkende deskundigheid ter beschikking te stellen op het vlak van de onderhandeling en van het "transaction management".

Een dienstverlening ter bescherming en vertegenwoordiging van hun belangen in een fiduciair kader

waardoor ze in het complexe zakenleven kunnen steunen op het professionalisme en de onafhankelijkheid van oordeelkundige mandatarissen van wie het morele en technische gezag terzake erkend wordt.

Legal & Compliance – © Alena 2021