In het kort

ALENA is een beursvennootschap. Alena werd opgericht door een groep privé-investeerders die actief betrokken zijn bij het beheer van de vennootschap en die hun kennis van de zakenwereld inbrengen.

ALENA werd opgericht in mei 1999 en is sinds 29 februari 2000 ingeschreven op de lijst van de in België erkende investeringsbedrijven (beursvennootschap) onder de toezicht van de Nationale Bank van België.

ALENA wil op volledig onafhankelijke wijze een geïntegreerde dienst van vermogensbeheer bieden aan een beperkt cliënteel, voornamelijk particulieren, familiale groepen en kleinere instellingen

Legal & Compliance – © Alena 2021