Family office

ALENA wordt gekenmerkt door haar originele aanpak, met name die van een “family office” en berust op vier fundamentele vereisten:

Deze benadering vertaalt zich in een beperkt aantal cliënten (“personal services”) en een aanbod van dienstverlening dat het eenvoudige beheer van portefeuilles overtreft en dat de verschillende aspecten van het vermogensbeheer omvat (“one stop shopping”) in een optiek die geen kans laat voor belangenconflicten met de cliënt (“buy side only”). ALENA richt zich tot een cliënteel waarvan de hoegrootheid van het vermogen een aanpak op maat rechtvaardigt.

Legal & Compliance – © Alena 2021